Јавна набавка – набавка путничког аутомобила

Средња стручна школа Душан Тривунац Драгош Сврљиг

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности -набавка добара путнички аутомобил за потребе Стручне школе ,,Душан Тривунац Дарагош“ из Сврљига- редни број ЈН-1/17 за 2017.годину

ОДЛУКА

Одлука Наставничког већа о проглашењу Ученика генерације: Ученик генерације

Опширније »