Запослени

Средња стручна школа Душан Тривунац Драгош Сврљиг

Гимназија

Општи смер - (4 године)

Туристичко-хотелијерски техничар

Трговина, угоститељство и туризам - (4 године)

Машински техничар моторних возила

Машинство и обрада метала - (4 године)

Трговац

Трговина, угоститељство и туризам - (3 године)

Економски техничар

Економија, право и администрација - (4 године)

Запослени у СШ “Душан Тривунац Драгош“

КАДРОВСКА СТРУКТУРА
Бојан Петровић – директор
Наташа Ивковић – секретар
Зорица Маринковић – шеф рачуноводства
Мартина Младеновић – психолог

Наставни кадар:
1. Ивана Николић – српски језик и књижевност
2. Анђела Будимовић Петровић – српски језик и књижевност
3. Јелена Миленовић Радовановић – енглески језик
4. Марко Ђорђевић – енглески језик
5. Ивана Васић – енглески језик
6. Биљана Секулић – историја
7. Татјана Милановић – музичка култура
8. Миљан Миленковић – ликовна култура
9. Иван Ивковић – физичко васпитање
10. Јована Бојић – математика
11. Марија Костић – математика
12. Маја Ранђеловић – географија и грађанско васпитање
13. Драгана Иванов – физика
14. Виолета Марјановић – хемија
15. Снежана Планић – биологија
16. Милан Лазаревић – социологија
17. Вања Спасић – филозофија
18. Мартина Младеновић – психологија
19. Наташа Ивковић – уставно и привредно право
20. Биљана Илић – рачунарство и информатика
21. Горан Мештеровић – машинска група предмета
22. Лидија Јовић – машинска група предмета
23. Јелена Милошевић – биологија
24. Војкан Митић – економска група предмета
25. Лозица Манојловић – економска група предмета
26. Ана Станковић Голубовић – економска група предмета
27. Милан Николић – економска група предмета
28. Ивана Стевановић – економска група предмета
29. Бокан Илић – економска група предмета
30. Миле Милутиновић – машинска група предмета
31. Данијела Петровић – историја
32. Дејан Илић – машинска група предмета
33. Марија Стојковић – француски језик
34. Бојана Радовановић – латински језик