Образовни профили

Средња стручна школа Душан Тривунац Драгош Сврљиг

Гимназија

Општи смер - (4 године)

Туристичко-хотелијерски техничар

Трговина, угоститељство и туризам - (4 године)

Машински техничар моторних возила

Машинство и обрада метала - (4 године)

Трговац

Трговина, угоститељство и туризам - (3 године)

Економски техничар

Економија, право и администрација - (4 године)

Гимназија општи смер

Предмети који се овде уче представљају уравнотежен избор како природних, тако и друштвених наука. Часови су расподељени тако да ђаци уче пођеднако довољно математике, матерњи језик, стране језике, биологију, музичко, физику, историју итд. Овакве гимназије су идеалне за ђаке који су пођеднако добри из друштвених и природних предмета па не желе да се определе за смер који преовлађује једним или другим.

Након завршетка школовања ђаци имају добру основу за наставак студија било којих факултета. Ако су појединци схватили да им је током школовања у гимназији општег смера боље ишла на пример хемија, имаће сходно томе веће шансе да своје студије наставе на хемијском факултету.

Туристичко, хотелијерски техничар

Бави се организацијом туристичких понуда које уговара и пружа све неопходне информације о њима. Задатак му је да прикупи и обезбеди сву неопходну документацију (пасоше, визе, итд.) као и да провери да ли је важећа. Резервише смештај и карте. Стоји на располагању како путницима тако и хотелима и превозницима и задатак му је да буде посредник. Циљ му је удобност и квалитет туристичке услуге.

Машински техничар моторних возила

Проучава функционално стање моторних возила. Обучен је за технички преглед разних врста мотора, прати актуелне потребе муштерија за одређеним деловима и прикупља нова знања о моторним возилима у складу са новинама на данашњем тржишту. Врши сервис возила и обучен је за њихов ремонт и одржавање.

Знање о начину фунционисања, адекватној опреми, алату и одржавању возила стиче како теоријским тако и практичним радом. У склопу наставног програма, ученик мора да положи возачки испит Б категорије током школовања. Након завршетка школовања постаје стручно лице у области моторних возила и као такав може се запослити у установама као што су осигурање, војска Србије, технички преглед и сервиси, МУП, аутомеханичарским радионицама.

Трговачка

Бави се пласирањем производа на одговарајућем тржишту, успоствља контакте са потенцијалним муштеријама и презентује производ у најбољем светлу и повољним условима за купопродају. Вештине које су неопходне код овог заната јесу елоквентност, а поред тога и позитивне карактерне особине, љубазност, искреност и остали фини манири.

Продавац (трговац) мора да има сигуран и одлучан став и да уме да освоји поверење потенцијалне муштерије у што краћем временском року. Продавац раздужује и задужује робу и сортира је приликом преузимања. Особа која се бави овим послом води рачуна о складиштењу робе као и њеној испоруци. Овај посао захтева константну покретљивост, а пожељна је и одређена физичка спремност.