Набавка – услуге организовања екскурзије у школској 2023/2024 години за ученике четвртог разреда Стручне „Душан Тривунац Драгош“ у Сврљигу

Средња стручна школа Душан Тривунац Драгош Сврљиг

Набавка -услуге организовања екскурзије у школској 2023/2024 години за ученике четвртог разреда Стручне Душан Тривунац Драгош“ у Сврљигу.

Одлука о покретању поступка набавке 

Конкурсна документација:

Tехничка спецификација 

Позив за подношење понуда

Oбразац понуде 

Изјава привредног субјекта 

Добро дошли!

Средња стручна школа Душан Тривунац Драгош Сврљиг

Гимназија

Општи смер - (4 године)

Туристичко-хотелијерски техничар

Трговина, угоститељство и туризам - (4 године)

Машински техничар моторних возила

Машинство и обрада метала - (4 године)

Трговац

Трговина, угоститељство и туризам - (3 године)

Економски техничар

Економија, право и администрација - (4 године)