ОДЛУКА

Средња стручна школа Душан Тривунац Драгош Сврљиг

Одлука Наставничког већа о проглашењу Ученика генерације:

Ученик генерације

Ученик генерације

Добро дошли!

Средња стручна школа Душан Тривунац Драгош Сврљиг

Гимназија

Општи смер - (4 године)

Туристичко-хотелијерски техничар

Трговина, угоститељство и туризам - (4 године)

Машински техничар моторних возила

Машинство и обрада метала - (4 године)

Трговац

Трговина, угоститељство и туризам - (3 године)

Економски техничар

Економија, право и администрација - (4 године)