Школа и на социјалним мрежама

Средња стручна школа Душан Тривунац Драгош Сврљиг

Пратите нас и на Фејсбуку на адреси: https://www.facebook.com/dusan.trivunacdragos

Добро дошли!

Средња стручна школа Душан Тривунац Драгош Сврљиг

Гимназија

Општи смер - (4 године)

Туристичко-хотелијерски техничар

Трговина, угоститељство и туризам - (4 године)

Машински техничар моторних возила

Машинство и обрада метала - (4 године)

Трговац

Трговина, угоститељство и туризам - (3 године)

Економски техничар

Економија, право и администрација - (4 године)