Школа и на социјалним мрежама

Средња стручна школа Душан Тривунац Драгош Сврљиг

Пратите нас и на Фејсбуку на адреси: https://www.facebook.com/dusan.trivunacdragos