Гимназија општи смер

Душан Тривунац Драгош Сврљиг

Гимназија општи смер

Предмети који се овде уче представљају уравнотежен избор како природних, тако и друштвених наука. Часови су расподељени тако да ђаци уче пођеднако довољно математике, матерњи језик, стране језике, биологију, музичко, физику, историју итд. Овакве гимназије су идеалне за ђаке који су пођеднако добри из друштвених и природних предмета па не желе да се определе за смер који преовлађује једним или другим.

Након завршетка школовања ђаци имају добру основу за наставак студија било којих факултета. Ако су појединци схватили да им је током школовања у гимназији општег смера боље ишла на пример хемија, имаће сходно томе веће шансе да своје студије наставе на хемијском факултету.

Контакт информације

За сва питања и додатне информације на располагању Вам је и контакт формулар.