Машински техничар моторних возила

Душан Тривунац Драгош Сврљиг

Машински техничар моторних возила

Проучава функционално стање моторних возила. Обучен је за технички преглед разних врста мотора, прати актуелне потребе муштерија за одређеним деловима и прикупља нова знања о моторним возилима у складу са новинама на данашњем тржишту. Врши сервис возила и обучен је за њихов ремонт и одржавање.

Знање о начину фунционисања, адекватној опреми, алату и одржавању возила стиче како теоријским тако и практичним радом. У склопу наставног програма, ученик мора да положи возачки испит Б категорије током школовања. Након завршетка школовања постаје стручно лице у области моторних возила и као такав може се запослити у установама као што су осигурање, војска Србије, технички преглед и сервиси, МУП, аутомеханичарским радионицама.

Контакт информације

За сва питања и додатне информације на располагању Вам је и контакт формулар.